RGPD

TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Associació Sant Martí Esport, des d’ara ASME, amb domicili social en C/ Binèfar 10-14 (08020) Barcelona, és el titular dels llocs Web «www.asme.es» i «www.asme.cat».

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportats en el moment del seu registre, o qualsevol altre facilitat a ASME per al seu accés a alguns dels serveis del lloc Web (sol·licituds d’informació addicional, subscripció a serveis,…), siguin incorporats a fitxers titularitat d’aquesta empresa, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats, per a la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis personalitzats en «www.asme.es», per a la realització d’estudis estadístics dels usuaris registrats en «www.asme.es» que permetin dissenyar millores en els serveis prestats, per a la gestió de tasques bàsiques d’administració, així com per a mantenir-li informat, bé per correu electrònic bé per qualsevol altre mig, de novetats, productes i serveis relacionats amb ASME, si així ho ha sol·licitat expressament i en cap cas amb altres empreses, ja tinguin caràcter de col·laboradores o no. En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l’usuari presta el seu consentiment exprés per a l’enviament de publicitat a través de dita mitja, en les condicions que s’hagi expressat prèviament.

ASME es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se ASME el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrats, mitjançant petició escrita dirigida a ASME, C/ Binèfar 10-14 (08020) Barcelona o mitjançant el mateix Servei on va procedir al registre.